Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Các loại tế bào thần kinh không có đặc điểm chung nào?

A. Cấu tạo gồm thân, sợi nhánh, sợi trục.

B. Trong thân chứa nhiều nhân và ti thể.

C. Sinh sản bằng hình thức nguyên phân.

D. Hưng phấn và dẫn truyền hưng phấn khi kích thích đủ thời gian và cường độ.

Câu 2.Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ:

A. GnRH giảm

B. FSH và LH cao

C. Progesteron và ơstrogen giảm

D.Progesteron và ơstrogen cao

Câu 3. Hoàn thành câu sau:

Hoocmôn ra hoa là…(1)...  được hình thành trong …(2)...  và được vận chuyển đến các điểm …(3) của …(4)... làm cho cây …(5)...

Phương án trả lời đúng là

A. (1) các chất hữu cơ, (2) lá , (3) sinh trưởng, (4) thân, (5) ra hoa

B. (1) các chất hữu cơ, (2) thân , (3) sinh trưởng, (4) lá, (5) ra hoa

C. (1) các chất hữu cơ, (2) rễ , (3) sinh trưởng, (4) thân, (5) ra hoa

D. (1) các chất hữu cơ, (2) rễ , (3) sinh trưởng, (4) lá, (5) ra hoa

Câu 4. Nội cân bằng là gì?

A. Sự cân bằng lượng nước bên trong cơ thể.

B. Sự ổn định thành phần chất hữu cơ bên trong cơ thể.

C. Sự cân bằng ổn định thành phần vật chất bên trong nội bộ cơ thể.

D. Sự cân bằng ổn định các ion khoáng trong tế bào, cơ thể.

Câu 5. Nồng độ Na+ trong máu được điều hòa bởi hooc môn (A) của tuyến (B). (A) và (B) lần lượt là:

A. Cortizol của tuyến trên thận.

B. Anđostêrron của tuyến trên thận.

C. Insulin của tuyến tụy.

D. Tirôxin của tuyến giáp.

Câu 6. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng vì chúng ?

A. Cần cho một số pha sinh trưởng.

B. Được tích lũy trong hạt

C. Tham gia vào hoạt động của các enzim

D. Có trong cấu trúc của tất cả các bào quan

Câu 7. Điều không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định COlà:

A. Đều diễn ra vào ban ngày

B. Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình)

C. Sản phẩm quang hợp đầu tiên

D. Chất nhận CO2

Câu 8. Một mẫu ruộng ngô đang kết hạt thu được như sau: toàn bộ cây kể cả thân, gốc rễ và lá 0,40 tấn chất khô/ha/ngày ; riêng phần bắp ngô là 0,15 tấn chất khô/ha/ngày. Nếu tách hạt ra thì được 0,05 tấn chất khô/ha/ngày. Giả sử chỉ có hạt là có giá trị kinh tế thì năng suất kinh tế là

A. 0,15 tấn chất khô/ha/ngày

B. 0,40 tấn chất khô/ha/ngày

C. 0,05 tấn chất khô/ha/ngày

D. 0,60 tấn chất khô/ha/ngày

Câu 9. Loại nhân tố nào sau đây chi phối tính hướng sáng dương của cây?

A. Tác động các chất kìm hãm sinh trưởng.

B. Tác động các chất kích thích sinh trưởng.

C. Chất kích thích sinh trưởng auxin.

D. Chất kích thích sinh trưởng gibêrêlin.

Câu 10. Dưới tác dụng ánh sáng, auxin phân bố như thế nào để thân cây hướng sáng dương?

A. Phân bố đều quanh thân cây.

B. Phân bố trên ngọn nhiều, giữa vừa, gốc ít.

C. Phân bố nhiều ở phía ít ánh sáng, phân bố ít ở nơi nhiều ánh sáng.

D. Phân bố ít ở phía ít được chiếu sáng.

Câu 11. Khi bị va chạm cơ học, lá cây trinh nữ xếp lại. Cơ chế của sự vận động cảm ứng này dựa vào sự thay đổi của:

A. Sức trương nước của tế bào.

B. Xung đột thần kinh thực vật.

C. Các thần kinh cảm giác liên bào ở thực vật.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 12. Cây bắt ruồi (côn trùng) thường gặp ở:

A. Trong rừng cây nhiệt đới.

B. Vùng đất bazan màu mỡ.

C. Vùng đất nghèo chất khoáng, đặc biệt ở đất thiếu đạm.

D. Nơi có nhiều côn trùn, sâu bọ lui tới.

Câu 13. Phản xạ có điều kiện không có đặc điểm nào?

A. Phải học mới có được.

B. Do tủy sống điều khiển.

C. Có thể thay đổi khi tác nhân kích thích thay đổi.

D. Một kích thích nhất định có thể có nhiều đáp ứng khác nhau.

Câu 14. Ở động vất có xương sống, đơn vị cấu trúc  của hệ thần kinh là:

A. Hạch thần kinh.

B. Dây thần kinh.

C. Tế bào thần kinh (Nơron)

D. Búi thần kinh.

Câu 15. Căn cứ vào hình dạng, có các loại tế bào thần kinh?

A. Hình que, hình cầu, hình sợi.

B. Hình hạt, hình hai cánh không đều.

C. Có nhân, không nhân, đa nhân.

D. Đơn cực, lưỡng cực, đa cực.

Câu 16. Nuôi chó để trông nhà là ứng dựng của loại tập tính nào?

A. Bẩm sinh.         

B. Thứ sinh.

C. Hỗn hợp.     

D. Phát hiện người là.

Câu 17. Sử dụng thiên dịch trong nông nghiệp là ứng dụng của loại tập tính nào?

A. Bẩm sinh.   

B. Hỗn hợp.

C. Thứ sinh.     

D. Bắt mồi.

Câu 18. Lá và thân cây một lá mầm có đặc điểm nào?

A. Gân lá song song, bó mạch của thân xếp hai bên tầng sinh mạch.

B. Gân lá song song, bó mạch của thân xếp lộn xộn.

C. Gân lá phân nhánh, bó mạch của thân xếp hai bên tầng sinh mạch.

D. Gân lá phân nhánh, bó mạch của thân xếp lộn xộn.

Câu 19. Cho các chất gồm auxin, êtilen, axit abxixic, xitôkinin, phênol, gibêrelin.

Các chất nào có vai trò kích thích sinh trưởng:

A. Axit abxixic, phênol.

B. Auxin, gibêrelin, xitôkinin.

C. Axit abxixic, phênol, xitôkinin.

D. Tất cả các hợp chất trên.

Câu 20. Có vai trò trong phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, ngăn chặn sự hóa già là vai trò của phitôhoocmôn:

A. Êtilen .     

B. Xitôkinin .

C. Auxin .

D. Gibêrelin .

 Câu 21. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các hợp chất kích thích sinh trưởng được hình thành chủ yếu ở cơ quan còn non, chiếm ưu thế trong giai đoạn sinh trưởng.

B. Các hợp chất kìm hãm sinh trưởng được hình thành và tích lũy chủ yếu ở các cơ quan già, cơ quan sinh sản, cơ quan dự trữ, làm già hóa hay gây chết từng bộ phận của cây.

C. Vì quá trình đồng hóa và dị hóa xảy ra song song nên trong cây các hợp chất kích thích sinh trưởng và kìm hãm sinh trưởng luôn có hàm lượng cân bằng trong các giai đoạn sinh trưởng.

D. Tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây, các hợp chất kích thích sinh trưởng và kìm hãm sinh trưởng được tổng hợp với tỉ lệ khác nhau.

Câu 22. Florigen là:

A. Một hợp chất của gibêrelin và antezin.

B. Một hợp chất kích thích sự phân chia tế bào của thân và rễ.

C. Một hoocmôn kích thích sự ra hoa.

D. A và C đúng.

Câu 23. Ở động vật, biến thái không hoàn toàn là trường hợp:

A. Sự biến thái bị trở ngại, không nở thành con non.

B. Con non hoàn toàn giống với con trưởng thành, nhưng để trở thành cơ thể trưởng thành, chúng phải lột xác nhiều lần.

C. Con non hoàn toàn khác với con trưởng thành, chúng phải biến đổi qua nhiều giai đoạn khác nhau mới đạt được mức trưởng thành.

D. Cơ thể mới được hình thành phải trải qua các giai đoạn trứng - ấu trùng – nhộng – cơ thể trưởng thành.

Câu 24. Ở người, nếu ưu năng tuyến yên vào tuổi trưởng thành sẽ:

A. Mắc bệnh phù thũng.

B. Mắc bệnh to đầu xương chi (triển đầu).

C. Mắc bệnh khổng lồ.

D. Măc bệnh thần kinh phân liệt.

Câu 25. Ơtrôgen là loại hoocmôn?

 A. Kích thích sự rụng trứng.

B. Điều hòa đường huyết máu.

C. Sinh dục cái, xuất hiện trong giai đoạn nang trứng phát triển.

D. Sinh dục đực, do tinh hoàn tiết ra.

Câu 26. Hệ tuần hoàn chỉ thực hiện chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết chứ không tham gia vào quá trình vận chuyển khí xảy ra ở:

A. Giun đất.     

B. Sâu bọ.

C. Cá.       

D. Lưỡng cư.

Câu 27. Hệ dẫn truyền tim gồm:

A. Dây thần kinh trực giao cảm và dây thần kinh đối giao cảm (dây thần kinh phế vị).

B. Hệ nội tâm và hệ ngoại tâm.

C. Hai tâm nhĩ, hai tâm thất và các van tim.

D. Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và m

Câu 28. Khi lao động nặng, những người ít tập thể dục thường thở gấp và chóng mệt hơn những người luyện tập thường xuyên?

A. Cơ nhão, trương lực co cơ yếu.

B. Lượng máu đưa vào động mạch mỗi kì co tâm thất ít.

C. Tốc độ dị hóa xảy ra rất nhanh.

D. Vận tốc máu trong hệ mạch rất lớn dạng Puôc – kin (Purkinje).

Câu 29. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O. Các phân tử Ođó được bắt nguồn từ:

A. Sự khử CO2

B. Sự phân li nước

C. Phân giải đường

D. Quang hô hấp

Câu 30. Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả là vai trò của:

A. Auxin.         

B. Corophyl.

C. Xitôkinin.         

D. Gibêrêlin.

Lời giải chi tiết

1.C

2.D

3.A

4.C

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.B

17.A

18.B

19.B

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.A

26.B

27.D

28.B

29.B

30.A

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay