Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Vật lí 7


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Hãy nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng? Nêu một ứng dụng?

Câu 2. a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

b. Vẽ tiếp tia phản xạ và xác định góc tới, góc phán xạ trong các trường hợp sau:

Biết góc SIN = góc SIG

Câu 3. Biên độ dao động là gì? Đơn vị đo độ to của âm? Âm to, âm nhỏ liên quan đến tần số hav biên độ dao động? Em hãy nói rõ mối quan hệ đó?

Câu 4. Âm thanh truyền được trong các môi trường nào? Nêu một phương án thí nghiệm chứng tỏ âm truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí.

Câu 5. Điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chồ trống trong các câu sau - chỉ ghi mã số chỗ trống và từ phải điền:

+ Khi đánh vào mặt trống, nếu đánh càng yếu thì mặt trong dao động càng yếu,... (a)... càng ... (b)... nên tiếng trống phát ra càng……(c)……

+ Khi gẩy vào một dây đàn ghi-ta, nếu bấm vào phím đàn sao cho dây đàn đó càng ngắn thì nó dao động càng nhanh..... (d).....càng ... (e)... nên tiếng đàn phát ra càng……(f)……

Câu 6. Để có tiếng vang trong môi trường không khí thì thời gian kể từ

khi âm phát ra đến khi nhận âm phản xạ phải lớn hơn \({1 \over {15}}\)  s. Khoảng cách giữa người và tường có giá trị nào thì bắt đầu nghe được tiếng vang?

Câu 7. Vẽ các tia tới trên (hình 15) một cách đơn giản nhất

Lời giải chi tiết

Câu 1 .Trong một môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

ng dụng: Giải thích hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, ngắm thẳng hàng,…

Câu 2. a) Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

b) Trường hợp 1

- Tính được góc tới i = 90° - 30° = 60°

- Tính được góc phản xạ: i’ = i = 60°

Trường hợp 2

- Tính được góc tới i = 45°

- Suy ra góc phản xạ:  i’ = i = 45°

Câu 3. Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.

- Âm nghe to, nhỏ liên quan đến biên độ dao động.

- Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to.

- Đơn vị đo độ to của âm là đêxiben, kí hiệu là dB.

Câu 4. Âm thanh truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

- Nêu phương án chứng tỏ âm truyền trong chất rắn tốt hơn trong chất khí: Gõ nhẹ lên bàn áp tai vào bàn thì nghe rõ hơn trong không khí.

Câu 5. a) Âm phát ra; b) yếu; c) nhỏ; d) âm phát ra; e) cao; f) bổng.

Câu 6. Trong  \(\dfrac{1 }{ {15}}\) s âm đi được: \(340.\dfrac{1}{ {15}}\, s = 22,7\,m\)

Khoảng cách từ người đến tường là: \(\dfrac{{22,7}}{2} = 11,35\, m\).

Câu 7. Kéo dài hai tia phản xạ, chúng giao nhau tại S' (Hình 23).

- Từ S' vẽ đường thẳng vuông góc

 với mặt gương tại H, vẽ điểm S với SH = S'H.

- Nối SI và SK ta được hai tia tới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí