Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Bình chọn:
4.2 trên 395 phiếu
Bài 1 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 1 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 7. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 2 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 7. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem chi tiết

Bài 3 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 3 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 7. Định luật truyền của ánh sáng:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 4 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 7. Tia sáng khi gặp gương phẳng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 5 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem chi tiết

Bài 6 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 6 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật lí 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem chi tiết

Bài 7 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 7 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 7 trang 25 SGK Vật lí 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu

Xem chi tiết

Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 8 trang 25 SGK Vật lí 7. Viết ba câu có nghĩa,

Xem chi tiết

Bài 9 trang 25 sgk vật lý 7 Bài 9 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 9 trang 25 SGK Vật lí 7. Cho một gương phẳng

Xem chi tiết

Bài C1 trang 26 sgk vật lý 7 Bài C1 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C1 trang 26 SGK Vật lí 7. Có hai điểm sáng

Xem chi tiết

Bài C2 trang 26 sgk vật lý 7 Bài C2 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C2 trang 26 SGK Vật lí 7. Một người đứng trước ba

Xem chi tiết

Bài C3 trang 26 sgk vật lý 7 Bài C3 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C3 trang 26 SGK Vật lí 7. Có bốn học sinh đứng ở

Xem chi tiết

Trò chơi ô chữ Trò chơi ô chữ

Giải trò chơi ô chữ. Theo hàng ngang 1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó.

Xem chi tiếtHỏi bài