Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Bình chọn:
4.1 trên 479 phiếu
Bài 1 trang 25 sgk vật lý 7

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 7. Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 7. Định luật truyền của ánh sáng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật lí 7. Tia sáng khi gặp gương phẳng

Xem lời giải

Bài 5 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật lí 7. Ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem lời giải

Bài 6 trang 25 sgk vật lý 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương

Xem lời giải

Bài 7 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 7 trang 25 SGK Vật lí 7. Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu

Xem lời giải

Bài 8 trang 25 sgk vật lý 7

Viết ba câu có nghĩa,

Xem lời giải

Bài 9 trang 25 sgk vật lý 7

Giải bài 9 trang 25 SGK Vật lí 7. Cho một gương phẳng

Xem lời giải

Bài C1 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C1 trang 26 SGK Vật lí 7. Có hai điểm sáng

Xem lời giải

Bài C2 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C2 trang 26 SGK Vật lí 7. Một người đứng trước ba

Xem lời giải

Bài C3 trang 26 sgk vật lý 7

Giải bài C3 trang 26 SGK Vật lí 7. Có bốn học sinh đứng ở

Xem lời giải

Trò chơi ô chữ

Giải trò chơi ô chữ. Theo hàng ngang 1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó.

Xem lời giải