CHƯƠNG II. ÂM HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài C1 trang 28 SGK Vật lí lớp 7 Bài C1 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C1 trang 28 SGK Vật lí 7. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau

Xem chi tiết
Bài C2 trang 28 SGK Vật lí lớp 7 Bài C2 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C2 trang 28 SGK Vật lí 7. Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 28 SGK Vật lí lớp 7 Bài C3 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C3 trang 28 SGK Vật lí 7. Hãy quan sát dây cao su và lắng nghe,

Xem chi tiết
Bài C4 trang 29 SGK Vật lí lớp 7 Bài C4 trang 29 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C4 trang 29 SGK Vật lí 7. Vật nào phát ra âm ?

Xem chi tiết
Bài C5 trang 29 sgk Vật lí lớp 7 Bài C5 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C5 trang 29 SGK Vật lí 7. Âm thoa có dao động không?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 29 sgk Vật lí lớp 7 Bài C6 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C6 trang 29 SGK Vật lí 7. Em có thể làm cho một số vật

Xem chi tiết
Bài C7 trang 29 sgk Vật lí lớp 7 Bài C7 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C7 trang 29 SGK Vật lí 7. Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào

Xem chi tiết
Bài C8 trang 29 sgk Vật lí lớp 7 Bài C8 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C8 trang 29 SGK Vật lí 7. Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ,

Xem chi tiết
Bài C9 trang 29 sgk Vật lí lớp 7 Bài C9 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C9 trang 29 SGK Vật lí 7. Hãy làm một nhạc cụ

Xem chi tiết
C1 trang 31 sgk Vật lí lớp 7 C1 trang 31 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C1 trang 31 SGK Vật lí 7. Quan sát dao động của đầu thước,

Xem chi tiết
Bài C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 7 Bài C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C2 trang 31 SGK Vật lí 7. Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Xem chi tiết
Bài C3 trang 32 sgk Vật lí lớp 7 Bài C3 trang 32 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C3 trang 32 SGK Vật lí 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Bài C4 trang 32 sgk Vật lí lớp 7 Bài C4 trang 32 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C4 trang 32 SGK Vật lí 7. Hãy lắng nghe âm phát ra

Xem chi tiết
Bài C5 trang 33 sgk Vật lí lớp 7 Bài C5 trang 33 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C5 trang 33 SGK Vật lí 7. Một vật dao động phát ra

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài