CHƯƠNG II. ÂM HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem lời giải

Lý thuyết nguồn âm

Các vật phát ra âm đều dao động

Xem chi tiết

Bài C1 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau

Xem lời giải

Bài C2 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C2 trang 28 SGK Vật lí 7. Em hãy kể tên một số nguồn âm?

Xem lời giải

Bài C3 trang 28 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C3 trang 28 SGK Vật lí 7. Hãy quan sát dây cao su và lắng nghe,

Xem lời giải

Bài C4 trang 29 SGK Vật lí lớp 7

Giải bài C4 trang 29 SGK Vật lí 7. Vật nào phát ra âm ?

Xem lời giải

Bài C5 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C5 trang 29 SGK Vật lí 7. Âm thoa có dao động không?

Xem lời giải

Bài C6 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C6 trang 29 SGK Vật lí 7. Em có thể làm cho một số vật

Xem lời giải

Bài C7 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C7 trang 29 SGK Vật lí 7. Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào

Xem lời giải

Bài C8 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C8 trang 29 SGK Vật lí 7. Nếu em thổi vào miệng một lọ nhỏ,

Xem lời giải

Bài C9 trang 29 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C9 trang 29 SGK Vật lí 7. Hãy làm một nhạc cụ

Xem lời giải

Lý thuyết độ cao của âm

- Số dao động trong một giây là tần số

Xem chi tiết

C1 trang 31 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C1 trang 31 SGK Vật lí 7. Quan sát dao động của đầu thước,

Xem lời giải

Bài C2 trang 31 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C2 trang 31 SGK Vật lí 7. Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Xem lời giải

Bài C3 trang 32 sgk Vật lí lớp 7

Giải bài C3 trang 32 SGK Vật lí 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất