Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 3 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 3 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 3 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài C1 trang 49 SGK Vật lí 7 Bài C1 trang 49 SGK Vật lí 7

Giải bài C1 trang 49 SGK Vật lí 7. Giải thích tại sao vào những ngày

Xem chi tiết
Bài C2 trang 49 sgk vật lý 7 Bài C2 trang 49 sgk vật lý 7

Giải bài C2 trang 49 SGK Vật lí 7. Khi ta thổi vào mặt bàn

Xem chi tiết
Bài C3 trang 49 sgk vật lý 7 Bài C3 trang 49 sgk vật lý 7

Giải bài C3 trang 49 SGK Vật lí 7. Vào những ngày thời tiết khô ráo,

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng