Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Để duy trì dòng điện một cách liên tục ta phải làm gì?

Câu 2. Thế nào là sơ đồ mạch điện? Tác dụng của nó?

Câu 3. Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần dây điện có thế nguy hiểm mặc dù ta chưa chạm vào dây.   


Câu 5.
Ở các xe đạp, có gắn thêm đi-na-mô, khi bánh xe quay, đi-na-mô quay theo và phát ra dòng điện làm sáng các bóng đèn. Tuy nhiên, ở một số xe nếu quan sát kĩ ta chỉ thấy chỉ có một sợi dây được nối từ đi-na-mô đến bóng đèn. Vì sao vậy?
Câu 4. Trong các mạch điện sau đây, mạch điện nào có các bóng đòn đều mắc nối tiếp?

Câu 6. Hãy xếp các vật sau đây vào các cột dẫn diện hay cách điện:

Giấy, vải, không khí, vàng, thủy tinh, nước muối, than, gỗ, cao su, sắt, thép.

Câu 7. Điền vào ô trống:

Vật………… là vật cho dòng điện đi qua. Vật…………. .là vật không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyến động có hướng của các……………tự do. Bên ngoài nguồn điện, các êlectron chuyển động trong dây dẫn từ cực………….. sang cực………..của nguồn. Khi đó có dòng điện đi từ cực ………….sang cực…………            của nguồn.

Câu 8. Trong một mm\(^3\) vật liệu dẫn điện có 30 tỉ êlectron tự do. Hãy tìm số êlectron tự do trong:

a)  0,25m\(^3\) vật liệu dẫn điện đó.

b)  Một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy, có đường kính 0.5mm và chiều dài 4m.

Lời giải chi tiết

Câu 1. Để duy trì dòng điện một cách liên tục, ta dùng nguồn điện.

-  Mỗi nguồn điện đều có hai cực: cực âm và cực dương.

Câu 2. - Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

Câu 3. Bình thường không khí là môi trường cách điện. Tuy nhiên ờ gần các đường dây cao thế thì không khí trở nên dẫn điện. Vì vậy ở gần các đường dây cao thế sẽ rất nguy hiểm vì dòng điện sẽ phóng qua không khí đi vào người.

Câu 4. Trong các mạch điện có các bóng đèn đều mắc nối tiếp là: 1 và 4.

Câu 5. Đi-na-mô là một nguồn điện có hai cực như mọi nguồn điện khác, dây thứ hai là sườn (khung) xe đạp.

Câu 6. Vật cách điện: Giấy, vải, không khí, thủy tinh, gỗ, cao su.

 Vật dẫn điện: Vàng, nước muối, than, sắt, thép.

Câu 7. Điền vào ô trống

Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua. Vật cách diện là vật không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các êlectron tự do. Bên ngoài nguồn điện, các êlectron chuyển động trong dây dẫn từ cực âm sang cực dương của nguồn. Khi đó có dòng điện đi từ cực dương sang cực âm của nguồn.

Câu 8.

a) \(0,25{m^3} = 0,{25.10^9}mm\)

Số êlectron chứa trong thể tích này là: \(n = 0,25.10^9 .30.10^9= 7,5.10^{18}\) (hạt)

b) Thể tích của sợi dây: \(V = \pi  r^2.\ell  = \pi (0,25)^24.10^3 = 785,4\) mm3.

Số êlectron chứa trong thể tích này: \(n’ = 2,36.10^{13}\) (hạt).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.