Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Bình chọn:
4.1 trên 285 phiếu
Bài 1 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lí 7. Viết đầy đủ các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 7. Đặt câu với các từ và cụm từ sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 sgk vật lý 7

Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 4 trang 45 sgk vật lý 7

Âm phản xạ là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau :

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lí 7. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7

Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 1 trang 46 SGK Vật lí 7. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 46 SGK Vật lí 7. Hãy đánh dấu vào câu đúng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 3 trang 46 SGK Vật lí 7. Dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào...

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 sgk vật lý 7

Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không,

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 46 SGK Vật lí 7. Vì sao trong đêm yên tĩnh khi đi bộ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 6 trang 46 SGK Vật lí 7. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 sgk vật lý 7

Giả sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ...

Xem lời giải

Trò chơi ô chữ (hình 16.1)

Giải trò chơi ô chữ (hình 16.1)

Xem lời giải