Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Bình chọn:
4.2 trên 238 phiếu
Bài 1 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 1 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 1 trang 45 SGK Vật lí 7. Viết đầy đủ các câu sau đây:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 2 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 45 SGK Vật lí 7. Đặt câu với các từ và cụm từ sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 3 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 3 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 4 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 4 trang 45 SGK Vật lí 7. Âm phản xạ là gì?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 5 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy đánh dấu vào câu trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 6 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 6 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 6 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy chọn từ thích hợp trong khung điền vào các câu sau :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 7 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 7 trang 45 SGK Vật lí 7. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7 Bài 8 trang 45 sgk vật lý 7

Giải bài 8 trang 45 SGK Vật lí 7. Hãy liệt kê một số vật liệu cách âm tốt

Xem chi tiết
Bài 1 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 1 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 1 trang 46 SGK Vật lí 7. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 2 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 2 trang 46 SGK Vật lí 7. Hãy đánh dấu vào câu đúng:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 3 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 3 trang 46 SGK Vật lí 7. Dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 4 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 4 trang 46 SGK Vật lí 7. Hai nhà du hành vũ trụ ở ngoài khoảng không,

Xem chi tiết
Bài 5 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 5 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 5 trang 46 SGK Vật lí 7. Vì sao trong đêm yên tĩnh khi đi bộ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 6 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 6 trang 46 SGK Vật lí 7. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 46 sgk vật lý 7 Bài 7 trang 46 sgk vật lý 7

Giải bài 7 trang 46 SGK Vật lí 7. Giả sử một bệnh viện nằm bên cạnh đường quốc lộ...

Xem chi tiết
Trò chơi ô chữ (hình 16.1) Trò chơi ô chữ (hình 16.1)

Giải trò chơi ô chữ (hình 16.1)

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài