Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Bình chọn:
4.2 trên 137 phiếu
Bài 1 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 1 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 2 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 2 trang 85 SGK Vật lí 7. Có những loại điện tích nào? Các loại điện tích nào thì hút nhau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 3 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt câu với các cụm từ :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 4 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lí 7. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 7. Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 6 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 7 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy cho biết tên đơn vị ...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 8 trang 85 SGK Vật lí 7. Đơn vị của hiệu điện thế là gì ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 9 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 9 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt một câu với các cụm từ:

Xem chi tiết
Bài 10 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 10 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 10 trang 85 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp,

Xem chi tiết
Bài 11 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 11 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 11 trang 85 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song,

Xem chi tiết
Bài 12 trang 85 sgk vật lí 7 Bài 12 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 12 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 1 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 1 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong các câu sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 2 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 2 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 3 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 3 trang 86 SGK Vật lí 7. Cọ xát mảnh ni lông bằng một miếng len,..

Xem chi tiết
Bài 4 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 4 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 4 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2

Xem chi tiết
Bài 5 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 5 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 5 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong bốn thí nghiệm được bố trí như hình 30.3

Xem chi tiết
Bài 6 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 6 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 6 trang 87 SGK Vật lí 7. Có năm nguồn điện...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 87 sgk vật lí 7 Bài 7 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 7 trang 87 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4,

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài