Bài 30. Tổng kết chương 3: Điện học

Bình chọn:
4.1 trên 156 phiếu
Bài 1 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt một câu với các từ: cọ xát, nhiễm điện

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 2 trang 85 SGK Vật lí 7. Có những loại điện tích nào? Các loại điện tích nào thì hút nhau

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 3 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt câu với các cụm từ :

Xem lời giải

Bài 4 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 4 trang 85 SGK Vật lí 7. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Bài 5 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 7. Các vật hay vật liệu nào sau đây là dẫn điện ở điều kiện bình thường:

Xem lời giải

Bài 6 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy kể tên năm tác dụng chính của dòng điện.

Xem lời giải

Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 7 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy cho biết tên đơn vị ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 8 trang 85 SGK Vật lí 7. Đơn vị của hiệu điện thế là gì ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 9 trang 85 SGK Vật lí 7. Đặt một câu với các cụm từ:

Xem lời giải

Bài 10 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 10 trang 85 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp,

Xem lời giải

Bài 11 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 11 trang 85 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song,

Xem lời giải

Bài 12 trang 85 sgk vật lí 7

Giải bài 12 trang 85 SGK Vật lí 7. Hãy nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 1 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong các câu sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 2 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong mỗi hình 30.1 a, b, c, d...

Xem lời giải

Bài 3 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 3 trang 86 SGK Vật lí 7. Cọ xát mảnh ni lông bằng một miếng len,..

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 4 trang 86 SGK Vật lí 7. Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 sgk vật lí 7

Trong bốn thí nghiệm được bố trí như hình 30.3

Xem lời giải

Bài 6 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 6 trang 87 SGK Vật lí 7. Có năm nguồn điện...

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 sgk vật lí 7

Giải bài 7 trang 87 SGK Vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 30.4,

Xem lời giải