CHƯƠNG I. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 1 - Vật lí 7

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 1 - Vật lí 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 1 - Vật lí 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 1 - Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài C1 trang 4 sgk vật lí 7 Bài C1 trang 4 sgk vật lí 7

Giải bài C1 trang 4 SGK Vật lí 7. Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng

Xem chi tiết
Bài C2 trang 4 sgk vật lí 7 Bài C2 trang 4 sgk vật lí 7

Giải bài C2 trang 4 SGK Vật lí 7. Bố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài