Bài 13. Môi trường truyền âm

Bình chọn:
4.1 trên 244 phiếu
Lý thuyết môi trường truyền âm

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường

Xem chi tiết

Bài C1 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C1 trang 37 SGK Vật lí 7. Có hiện tượng gì xảy ra

Xem lời giải

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C2 trang 37 SGK Vật lí 7. So sánh biên độ dao

Xem lời giải

Bài C3 trang 37 SGK Vật lí 7

Giải bài C3 trang 37 SGK Vật lí 7. Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường

Xem lời giải

Bài C4 trang 38 SGK Vật lí 7

Giải bài C4 trang 38 SGK Vật lí 7. Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Xem lời giải

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 7

Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Bài C6 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C6 trang 39 SGK Vật lí 7. Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép?

Xem lời giải

Bài C7 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C7 trang 39 SGK Vật lí 7. Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường

Xem lời giải

Bài C8 trang 39 SGK Vật lí 7

Hãy nêu ví dụ chứng tỏ rằng âm có thể truyền trong môi trường lỏng?

Xem lời giải

Bài C9 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C9 trang 39 SGK Vật lí 7. Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa

Xem lời giải

Bài C10 trang 39 SGK Vật lí 7

Giải bài C10 trang 39 SGK Vật lí 7. Khi ở ngoài khoảng không

Xem lời giải