Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 3 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Hiệu điện thế xuất hiện ở:

A. hai đầu của bình acquy.

B. hai đầu đi-na-mô đứng yên.

C. ở một đầu của viên pin.

D. hai điểm bất kì trên dây dẫn không có dòng điện đi qua.

Câu 2. Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó, ta mắc vôn kế:

A. vào hai đầu của thiết bị.

B. nối tiếp với thiết bị.

C. bên trong thiết bị.

D. các cách A và B đều dược.

Câu 3. Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 27 không thể đo hiệu điện thế của bóng đèn?

 Câu 4. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V.

B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V.

C. Bóng đèn đó có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V.

D. Để đèn sángti bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V.

Câu 5. Những điều nào sau đây sai khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?

A. Thay dây chì bằng dây đồng để tăng độ dẫn điện.

B. Thay bằng dây chì lớn hơn để lâu bị đứt.

C. Thay dây chì trực tiếp vào ô cầu chì, không dùng nắp cầu chì nữa.

D. Tất cả các điều trên.

Câu 6. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải làm như thế nào?

Câu 7. a) Làm thế nào để biết các bóng đèn trong một mạch điện được mắc nối tiếp hay song song?

b) Trong các hình vẽ sau cho biết mạch điện nào có các bóng đèn mắc nối tiếp? mắc song song ?

    

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

A

B

D

D

Câu 6. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian. Kẽm sẽ bám lên một lớp mỏng trên dây thép.

Câu 7.

a ) Các bón đèn trong mạch điện được mắc nối tiếp khi chúng được mắc liên tiếp nhau. Các bóng đèn trong mạch điện được song song khi cúng có ddierm đầu và điểm cuối chung.

b ) Hình 1: Các bóng đèn nối tiếp.

     Hình 2: Các bóng đèn song song.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí