Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 3 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không có hiệu điện thế?

A. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.

B. Giữa hai cực của một acquv trong mạch kín thắp sáng bóng đèn.

C. Giữa hai đầu một bóng đèn khi chưa mắc nó vào mạch điện.

D. Giữa hai cực của một pin còn mới để trên bàn.

Câu 2. Có ba nguồn điện 4,5V; 6V; 9V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V, cần mắc song song hai bóng đèn này vào một trong ba nguồn điện trên.

Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất, vì sao?

A. nguồn điện 9V.                                        B. nguồn điện 6V.

C. nguồn 4,5.                                              D. nguồn điện nào cũng dược.

Câu 3. Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?

A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

B. Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.

C. Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.

D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.

Câu 4. Vôn kế trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây có số chỉ bằng 0? (Hình 28 )

Câu 5. Đặc điểm của đoạn mạch có các bóng đèn mắc nối tiếp là:

A. Dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch.

B. Dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch, và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Câu 6. Để mạ vàng cho một vỏ đồng hồ thì phái làm như thế nào?

Câu 7. Hãy xác định giá trị của cường độ dòng điện tương ứng với vị trí các kim 1 và 2 nếu GHĐ của các thang đo là?

A. 12A    B. 120mA   C.6A    D. 6mA

Vào bảng sau:            

GHĐ của thang đo

      Độ chia nhỏ nhất

       Kim 1

   ( 5 độ chia)

       Kim 2

  ( 19 độ chia)

A.12V

 

 

 

B.120mA

 

 

 

C.6A

 

 

 

D.6mA

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

B

C

C

B

Câu 6. Để mạ vàng cho một vỏ đồng hồ thì phải nối vò đồng hồ với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối vàng và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian, vàng sẽ bám lên một lớp mỏng trên vỏ đồng hồ.

Câu 7. Ứng với GHĐ của các thang đo thì độ chia nhỏ nhất và giá trị của cường độ dòng điện tương ứng với vị trí các kim 1,2 theo bảng sau.

GHĐ của thang đo

      Độ chia nhỏ nhất

       Kim 1

   ( 5 độ chia)

       Kim 2

  ( 19 độ chia)

A.12V

0,5V

2,5V

9,5A

B.120 mA

5mA

25mA

95mA

C.6A

0,25A

1,25A

4,75A

D.6mA

0,25mA

1.25mA

4,75 mA

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí