Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


Đề bài

Bài 1: Cho hinh vẽ. 

Biết \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = {180^o}\)và \(d \bot AB.\) Chứng tỏ \(d \bot CD.\)

Bài 2: Cho hình vẽ. Biết \(\widehat {{A_1}} = {143^o},\,\widehat B = {37^o}\) và \(d \bot b.\) Hỏi d có vuông góc với a hay không? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Nếu đường thẳng \(c\) cắt hai đường thẳng \(a, b\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì \(a\) và \(b\) song song với nhau.

+) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

+) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Lời giải chi tiết

Bài 1: Ta có \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = {180^o} \Rightarrow AB//CD\) (cặp góc trong cùng phía bù nhau)

Mà \(d \bot AB\) \( \Rightarrow d \bot CD\) (một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia).

Bài 2: Ta có: 

\(\widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^o} \)

\(\Rightarrow \widehat {{A_2}} = {180^o} - \widehat {{A_1}} = {180^o} - {143^o}\)\(\, = {37^o}\).

Hai góc \(\widehat {{A_2}}\) và \(\widehat {{B_1}}\) ở vị trí so le trong, mà \(\widehat {{A_3}} = \widehat {{B_1}} = {37^o} \Rightarrow a//b\) mà \(d \bot b.\)

Do đó \(d \bot a.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.