Bài 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu

Giải bài 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

 

Biết d // d' (h.25a) thì suy ra: 

a) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_3}}\) và b) ... và c) ...

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) ...

b) ...

c) ... 

Biết: (h.25b) 

a) \(\widehat {{A_4}}\) = \(\widehat {{B_2}}\) 

hoặc b) ...

hoặc c) ...

thì suy ra d // d'

 Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng 

mà a) ...

hoặc b) ...

hoặc c) ...

thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Lời giải chi tiết

Biết d // d' thì suy ra:

a) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_3}}\) 

b) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_4}}\) 

c) \(\widehat {{A_1}}\) + \(\widehat {{B_2}}\) = \({180^0}\)

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

 

Biết a) \(\widehat {{A_4}}\) = \(\widehat {{B_2}}\)

hoặc b) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_1}}\)

hoặc c) \(\widehat {{A_1}}\) + \(\widehat {{B_2}}\) = \({180^0}\)

thì suy ra d // d'.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng 

mà a) Hai góc so le trong bằng nhau.

hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan