Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


Đề bài

Cho hình vẽ.

Biết \(\widehat {{D_2}} = \widehat {{C_2}} = {150^o}.\) \(AD \bot AB,\,BC \bot AB\) và \(\widehat {{C_1}} = {30^o}.\)

a) Hỏi AD có song song với BC hay không?

b) Tính các góc \(\widehat C,\,\widehat D\) còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

+) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\left\{ \matrix{ AD \bot AB \hfill \cr BC \bot AB \hfill \cr}  \right. \Rightarrow AD//BC\) (hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ 3 thì chúng song song với nhau).

b) AD // BC (chứng minh trên) \( \Rightarrow \widehat {{D_1}} = \widehat {{C_1}} = {30^o}\) (cặp góc so le trong);

\(\widehat {{D_3}} = \widehat {{C_1}} = {30^o}\) (cặp góc đồng vị);

\(\widehat {{D_4}} + \widehat {{C_1}} = {180^o}\) (cặp góc trong cùng phía)

\( \Rightarrow \widehat {{D_4}} = {180^o} - \widehat {{C_1}} = {180^o} - {30^o} \)\(\,= {150^o}\)

\(\widehat {{C_4}} = \widehat {{D_4}} = {150^o}\) (cặp góc đồng vị).

\(\widehat {{C_3}} = \widehat {{C_1}} = {30^o}\) (đối đỉnh).

Tương tự ta có \(\widehat {{D_2}} = \widehat {{C_2}} = {150^o}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.