Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Đề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: nếu đường thẳng d song song với BC thì d sẽ cắt các đường thẳng AB và AC. 

Bài 2: Cho hình vẽ biết a // b và một góc tù tại A bằng 130o. Tính góc nhọn tạo bởi c và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Tiên đề Ơ-clit

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Giả sử d không cắt AB \( \Rightarrow AB//d,\) lại có BC // d.

Như vậy qua một điểm B có AB và BC cùng song song với d. Trái với tiên đè Ơclit. Vậy d cắt AB.

Chứng minh tương tự ta có d cắt AC.

Bài 2:  

Ta có a//b \( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = {180^o} - \widehat {{B_2}} \)\(\,= {180^o} - {130^o} = {50^o}.\)

\(\widehat {{B_2}} = \widehat A = {130^o}\) (cặp góc so le trong) mà \(\widehat {{B_2}} = \widehat {{B_1}} = {180^o}\) (cặp góc kề bù) \( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = {180^o} - \widehat {{B_2}} = {180^o} - {130^o}\)\(\, = {50^o}.\)

Vậy số đo của góc nhọn tạo bới c và b là 50o.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí