Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của 312 (không dùng máy tính bỏ túi ).

Bài 2. Tính tổng \(S{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }} + {\rm{ }}2 + {2^2} + {2^3} + ... + {\rm{ }}{2^{10}}.\;\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \({3^4}\; = {\rm{ }}81\) có tận cùng là 1.

\( \Rightarrow {\rm{ }}{3^{12}}\; = {\rm{ }}{3^4}{.3^4}{.3^4}{.3^4}\) có tận cùng là 1.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tính \(2S\) sau đó ta tìm được S bằng cách \(S=2S-S\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :  

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
S = 1 + 2 + {2^{2\;}} + ... + {2^{10}}\\
\Rightarrow 2S = 2\left( {1 + 2 + {2^{2\;}} + ... + {2^{10}}} \right)
\end{array}\\
{ \Rightarrow 2S = 2 + {2^2}\; + {2^{3\;}}\; + ... + {2^{11}}}\\
{\begin{array}{*{20}{l}}
{ \Rightarrow S = 2S - S = {2^{11}}\; - 1}\\
{ \Rightarrow S = {2^{11}}\; - 1 = 2048 - 1 = 2047}
\end{array}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.