Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm chữ số tận cùng của 312 (không dùng máy tính bỏ túi ).

Bài 2. Tính tổng \(S{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }} + {\rm{ }}2 + {2^2} + {2^3} + ... + {\rm{ }}{2^{10}}.\;\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có : \({3^4}\; = {\rm{ }}81\) có tận cùng là 1.

\( \Rightarrow {\rm{ }}{3^{12}}\; = {\rm{ }}{3^4}{.3^4}{.3^4}{.3^4}\) có tận cùng là 1.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Tính \(2S\) sau đó ta tìm được S bằng cách \(S=2S-S\)

Lời giải chi tiết:

Ta có :  

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
S = 1 + 2 + {2^{2\;}} + ... + {2^{10}}\\
\Rightarrow 2S = 2\left( {1 + 2 + {2^{2\;}} + ... + {2^{10}}} \right)
\end{array}\\
{ \Rightarrow 2S = 2 + {2^2}\; + {2^{3\;}}\; + ... + {2^{11}}}\\
{\begin{array}{*{20}{l}}
{ \Rightarrow S = 2S - S = {2^{11}}\; - 1}\\
{ \Rightarrow S = {2^{11}}\; - 1 = 2048 - 1 = 2047}
\end{array}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài