Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. So sánh \(4^5\) và \(5^4\)

Bài 2. Tìm số tự nhiên n, biết :

a) \(2^n: 4 =16 ;\)

b) \(6.2^n + 3. 2^n=9. 2^9\)

Bài 3.  Số \(2^{10}+1\) có số tận cùng là chữ số nào ?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^n} = \underbrace {a.a.\,\,...\,\,.a\,\,}_{n\,\,thừa\,\,số\,\,a}\,\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(4^5=4.4.4.4 = 1024 ; 5^4=625\)\(\,\Rightarrow 4^5> 5^4\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Biến đổi đưa về dạng \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\left( {a \ne 0;a \ne 1} \right)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(2^n:4 =16 \Rightarrow 2^n= 4. 16 =64 =2^6\)\(\,\Rightarrow n =6.\)

b) \(6. 2^n + 3.2^n  = 9.2^9\) 

\(\Rightarrow 2^n(6 + 3) =9.2^9\)

\(\Rightarrow 2^n.9 =9. 2^9\Rightarrow2^n=2^9\Rightarrow n =9.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^n} = \underbrace {a.a.\,\,...\,\,.a\,\,}_{n\,\,thừa\,\,số\,\,a}\,\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(2^{10} +1 = 1024 + 1 =1025 \), có tận cùng là chữ số 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.