Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ 11 là ước của số \(\overline {abba} \) 

Bài 2. Trong các số: \(1, 2, 3,...2015\) có bao nhiêu số là bội số của 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Nếu 1 thừa số của 1 tích chia hết cho a thì tích đó chia hết cho a.

+ Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b.

+ Muốn tìm bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số đó với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,..

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 

\(\eqalign{   \overline {abba}  &= 1000a + 100b + 10b + a  \cr  &  = (1000 + 1)a + (100 + 10)b  \cr  &  = 1001a + 110b \cr} \)

Ta thấy: \(1001 = 11.91\).

\(110 = 11.10 ⇒\)  \(\overline {abba} \) là bội số của 11

Hay 11 là ước của \(\overline {abba} \)

Bài 2. Các số là bội của 10, đó là: \(10, 20, ..., 2010\)

Viết lại: \(10 = 10.1; 20 = 10.2; ....\)\(;2010 = 201.10\)

Vậy có 201 số là bội của 10

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.