Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Trong các số 1, 2, 3,..., 100 có bao nhiêu số là bội của 4.

Bài 2. Tìm tập hợp các ước của số 28.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Các số là bội của 4 là \(4, 8, ...96, 199\) 

Viết lại: \(4 = 4.1; 8 = 4.2;\) ...\(96 = 4.24; 100 = 4.25\)

Vậy có 25 số là bội của 4

Ta có thể xét bài toán về một số chia hết cho 4 như sau:

Chẳng hạn số có ba chữ số: \(x = \overline {abc}  = 100a + 10b + c\), trong đó 100a ⋮ 4

nên x ⋮ 4 khi \(10b + c = \overline {bc} \) chia hết cho 4

Số \(\overline {bc} \) là một trong các số: 00, 04, 08, 12, 16, ...92, 96

Bài 2. Số 28 chia hết cho các số: 1, 2, 4, 7, 14, 28.

Tập hợp các ước của 28 là:

\(Ư(28) = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}\)

Nhận xét: Tổng các ước số của 28 bằng:

\(1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2.28\)

Tương tự: số 6 có các ước: \(1, 2, 3, 6\) và \(1 + 2 + 3 + 6 = 2.6\)

Những số n ∈ N có tổng các ước của nó bằng 2n gọi là số hoàn chỉnh,

Như vậy 28 và 6 là những số hoàn chỉnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 24 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 13. Ước và bội

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài