Bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu

Giải bài 112 trang 44 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Đề bài

 Tìm các ước của \(4\), của \(6\), của \(9\), của \(13\) và của \(1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

Ta có thể tìm các ước của a (a >1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Lời giải chi tiết

+) Tìm các ước của 4: lần lượt chia 4 cho 1,2,3,4 ta thấy 4 chia hết cho các số: 1,2,4 nên

\(Ư(4) = \left\{1; 2; 4\right\}\),

+) Tìm các ước của 6: lần lượt chia 6 cho 1,2,3,4,5,6 ta thấy 6 chia hết cho các số: 1,2,3,6 nên

\(Ư(6) = \left\{1; 2; 3; 6\right\}\),

+) Tìm các ước của 9: lần lượt chia 9 cho 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ta thấy 9 chia hết cho các số: 1,3,9 nên:

\(Ư(9)=\left\{1;3;9\right\}\),

+) Tìm các ước của 13: lần lượt chia 13 cho 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, ta thấy 13 chỉ chia hết cho các số 1, 13 nên:

\(Ư(13) = \left\{1; 13\right\}\),

+) Tìm ước của 1:

\(Ư(1) = \left\{1\right\}\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan