Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 13 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Trong các số \(1, 2, 3,..., 2010\) có bao nhiêu số là bội của 5?

Bài 2. Tìm số tự nhiên x sao cho \(x – 1\) là ước của 12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+ Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

+ Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Các số là bội của \(5, 10, 15,..., 2005, 2010\)

Viết lại: \(5 = 5.1; 10 = 5.2; 15 = 5.3\),..., \(2005 = 5.401; 2010 = 5.402\)

Vậy có 402 số là bội của 5

Bài 2. Các số là ước của 12 là: \(1, 2, 3, 4, 6\) và \(12\).

Nếu \(x – 1 = 1 ⇒ x = 1+1=2\).

Nếu \(x – 1 = 2 ⇒ x = 2+1=3\).

Nếu \(x – 1 = 3 ⇒ x = 3+1=4\).

Nếu \(x – 1 = 4 ⇒ x = 4+1=5\).

Nếu \(x – 1 = 6 ⇒ x = 6+1=7\).

Nếu \(x – 1 = 12 ⇒ x = 12+1=13\).

Vậy \(x ∈ \{2,3, 4, 5, 7, 13\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.