Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Dùng số 1 và 5 để viết các số có 3 chữ số là số nguyên tố. 

Bài 2. Tìm số tự nhiên n sao cho 11n là số nguyên tố.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là một số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Các số có 3 chữ số được tạo thành từ chữ số 1 và 5 là:

\(111, 555,115, 151, 511, 551, 515, 155\).

Trong đó, ta có 151 là số nguyên tố 

Bài 2. Ta có:

+ Nếu \(n = 0 ⇒ 11n = 0\) (không  thỏa mãn)

+ Nếu \(n = 1 ⇒ 11n = 11\) (là số nguyên tố)

+ Nếu \(n > 1 ⇒ 11 n\) là hợp số

Vậy \(n=1\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí