Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ số 215 + 424  là hợp số 

Bài 2. Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2011 được không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là một số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 

\(2^{15}= 32768 \)\(⇒ 2^{15}+ 424 = 33192 = 16596.2\)

Vì \(16596.2\) chia hết cho 2 nên \( 2^{15} + 424\) chia hết cho 2

\(⇒ 2^{15} + 424\) là hợp số

Bài 2. Vì 2011 là số lẻ, nên nếu hai số nguyên tố đều lẻ thì tổng của chúng là chẵn. Vậy phải có một số nguyên tố là chẵn, đó là số 2.

Vậy \(2011 = 2 + 2009\).

Lại có \(2009 = 7. 287 ⇒  2009\) không phải là số nguyên tố

Vậy 2011 không thể là tổng của hai số nguyên tố.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí