Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Chứng tỏ số 221 + 815 là hợp số 

Bài 2. Chứng tỏ các số sau: \(2010! +2; 2010!+3; ...; 2010!+2010 \) đều là hợp số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là một số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.

Lời giải chi tiết

Bài 1. 221 là số chẵn, 815 là số chẵn

⇒ 221 + 815 là  số lớn hơn 1 và chia hết cho 2

Vậy 221 + 815 là hợp số

Bài 2. \(2010!=1.2.3....2010\) chứa thừa số 2 \(⇒ 2010!\; ⋮\; 2 ⇒  (2010! + 2) \;⋮ \;2  \)\(\,⇒ 2010! + 2\) là hợp số

Chứng minh tương tự:  \((2010! + 3)\; ⋮\; 3; ....; \)\((2010! + 2010) \;⋮ \;2010\).

Vậy tất cả các số đã cho là hợp số

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí