Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A.

Bài 2. Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang ,cần dùng bao nhiêu chữ số ?

Lời giải chi tiết

Bài 1. Cho tập hợp \(A=\{0; 10 ; 20 ;...; 2010\}\). Vậy số phần tử của A bằng :

                   \( (2010  - 0 ) : 10 +1 = 202\)

Bài 2. Xét tập hợp \(B = \{1;2;3;...;130 \}\)

   Từ 1 đến 9 ta dùng 9 chữ số.

   Từ 10 đến 99 có \(99 - 10 + 1 = 90\) số ; mỗi số có hai chữ số ,nên ta phải dùng \(2.90 =  180\) số.

 Cuối cùng : Từ 100 đến 130 có \(130 - 100 + 1 = 31\) số, mỗi số có ba chữ số, nên có \(3 .31 = 93\) số. 

   Vậy cần: \(9 + 180  + 93 = 282\) chữ số.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu