Bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1


Đề bài

Tập hợp \(C = \{8; 10; 12;...;30\}\) có \((30 - 8): 2 + 1 = 12\) (phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn \(a\) đến số chẵn \(b\) có \((b - a) : 2 +1\) phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ \(m\) đến số lẻ \(n\) có \((n - m) : 2 +1\) phần tử.

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:

                    \(D = \{21; 23; 25;... ; 99\}\)

                    \(E = \{32; 34; 36; ...; 96\}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng quát:

- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn \(a\) đến số chẵn \(b\) có \((b - a) : 2 +1\) phần tử.

- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ \(m\) đến số lẻ \(n\) có \((n - m) : 2 +1\) phần tử.

Lời giải chi tiết

+) Tập hợp \(D = \{21; 23; 25;... ; 99\}\) là tập hợp các số lẻ từ số \(21\) đến số \(99\).

Nên số phần tử của tập hợp \(D\) là \((99 - 21) : 2 + 1 =39+1= 40\) phần tử.

 +) Tập hợp  \(E = \{32; 34; 36; ...; 96\}\) là tập hợp các số chẵn từ số \(32\) đến số \(96\).

Nên số phần tử của tập hợp \(E\) là \((96 - 32) : 2 + 1 =32+1= 33\) phần tử.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 277 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.