Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \{5;6;7;8\}\) . Viết tất cả các tập con của A.

Bài 2. Cho tập hợp \(B = \{2; 7;12 ;... ;2012 \}\). Tìm số phần tử của B.

Bài 3. Cho tập hợp C các số tự nhiên có tận cùng 5 và nhỏ hơn 2016. Tính số phần tử của C.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B

Lời giải chi tiết:

Các tập hợp con của tập hợp A là:

∅ ;{5}; {6};  {7}; {8}; {5;6}; {5;7}; {5;8}; {6;7}; {6;8}; {7;8}; {5;6;7}; {5;6;8}; {5;7;8}; {6;7;8}; {5;6;7;8}

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Lời giải chi tiết:

Số phần tử của B: \((2012 -2 ) :5 +1 =403\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(C = \{5;15;25;...;2015 \}\) 

Vậy số phần tử của C bằng  \(( 2015 -5) : 10 +1 =202.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.