Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Viết liên tiếp các số \(1; 2 ; 3 ;...;\) thành một số \(x  = 123...99100.\)

Hỏi số x có bao nhiêu chữ số?

Bài 2. Viết các tập con có hai phần tử của tập hợp \(A =\{a; b; c; d; e \}\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đếm các số có 1 chữ số

Đếm các số có 2 chữ số

Đếm các số có 3 chữ số

Từ đó suy ra tổng các chữ số của số x.

Lời giải chi tiết:

Từ 1 đến 9 cần 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có 90 số . Mỗi số có hai chữ số .

Số 100 có 3 chữ số.

Vậy số x có \(9 + 2.90 +3 =192\) số.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Chọn ra 2 phần tử của tập hợp A để lập thành 1 tập hợp con của A.

Lời giải chi tiết:

Các tập con có hai phần tử của tập hợp A. 

\(B_1 = \{a ; b \}; B_2 = \{a; c\} ;B_3 = \{a; d \};\) \(B_4 =\{a; e\} ;B_5 =\{b; c\}; \)\(B_6 = \{b; d \};B_7 = \{b; e \}\);

\(B_8 =\{c; d\} ;B_9 =\{c; e\}; B_{10} =\{d; e\}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.