Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A.

Bài 2.  Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang, cần dùng bao nhiêu chữ số ?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Số tự nhiên chia hết cho 10 có chữ số tận cùng là 0.

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Lời giải chi tiết:

Số tự nhiên chia hết cho 10 có chữ số tận cùng là 0.

Nên ta có tập hợp \(A=\{0; 10 ; 20 ;...; 2010\}\).

Vậy số phần tử của A bằng : 

\( (2010  - 0 ) : 10 +1 = 202\) 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Đếm các số có 1 chữ số, có 2 chữ số, có 3 chữ số

Từ đó suy ra tổng các chữ số cần dùng.

Lời giải chi tiết:

Xét tập hợp \(B = \{1;2;3;...;130 \}\) 

Từ 1 đến 9 ta dùng 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có \(99 - 10 + 1 = 90\) số ; mỗi số có hai chữ số, nên ta phải dùng \(2.90 =  180\) chữ số.

Cuối cùng : Từ 100 đến 130 có \(130 - 100 + 1 = 31\) số, mỗi số có ba chữ số, nên có \(3 .31 = 93\) chữ số. 

Vậy cần: \(9 + 180  + 93 = 282\) chữ số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài