Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A.

Bài 2.  Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang, cần dùng bao nhiêu chữ số ?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Số tự nhiên chia hết cho 10 có chữ số tận cùng là 0.

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Lời giải chi tiết:

Số tự nhiên chia hết cho 10 có chữ số tận cùng là 0.

Nên ta có tập hợp \(A=\{0; 10 ; 20 ;...; 2010\}\).

Vậy số phần tử của A bằng : 

\( (2010  - 0 ) : 10 +1 = 202\) 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số là: (số cuối - số đầu): khoảng cách +1

Đếm các số có 1 chữ số, có 2 chữ số, có 3 chữ số

Từ đó suy ra tổng các chữ số cần dùng.

Lời giải chi tiết:

Xét tập hợp \(B = \{1;2;3;...;130 \}\) 

Từ 1 đến 9 ta dùng 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có \(99 - 10 + 1 = 90\) số ; mỗi số có hai chữ số, nên ta phải dùng \(2.90 =  180\) chữ số.

Cuối cùng : Từ 100 đến 130 có \(130 - 100 + 1 = 31\) số, mỗi số có ba chữ số, nên có \(3 .31 = 93\) chữ số. 

Vậy cần: \(9 + 180  + 93 = 282\) chữ số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.