Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm số phần tử của tập hợp A = \({\rm{\{ }}\overline {ab} |a + b = 6 ; a,b ∈\mathbb N ,a ≠ 0 \}\).

Bài 2. Viết liên tiếp các số 11; 12; 13;..., thành một số \(n = 111213...\) Hỏi chữ số thứ 181 là chữ số nào? 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Chọn ra 2 số có tổng bằng 6 để viết thành số thỏa mãn đề bài.

Lời giải chi tiết:

Vì \(a, b ∈\mathbb N\) và \(a + b = 6=  6+0 = 5 +1\)\(= 4+2 = 3 +3\)

Vậy \(\overline {ab} ∈ \{60 ;51;15;42;24;33 \}\)

Vậy A có 6 phần tử.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đếm xem khi viết liên tiếp các số từ 11 đến 99 là có bao nhiêu chữ số. Từ đó suy ra số còn lại và chữ số thứ 181.

Lời giải chi tiết:

Viết các số từ 11; 12 đến  99 liên tiếp nhau, ta được số

\(1112...9899\) ; ta đã viết \(99 - 11 +1 = 89\) số .

Mỗi số có hai chữ số ,nên ta phải dùng \(2.89  = 178\) chữ số.

Ta có \(181 - 178 = 3\) 

Vậy số tiếp theo phải là 100 ⟹ số thứ 181 là số 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài