Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu
Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 75 sinh học Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 75 sinh học

Giải bài 1 trang 75 SGK Sinh học 10. Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 75 SGK Sinh học 10. Điều gì sẽ xảy ra nếu các NST sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10 Bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 75 SGK Sinh học 10. Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10 Bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 75 SGK Sinh học 10. Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Xem chi tiết
Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78 Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 80 sinh học Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 80 sinh học

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10 Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm phân.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10 Bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10. Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất