CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bình chọn:
4.6 trên 143 phiếu
Bài 4 trang 56 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 56 SGK Sinh học 10. Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

Xem lời giải

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường - trang 59

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 59 sinh học

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10. Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt...

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Xem lời giải

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucose - trang 64

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP- trang 65

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1, câu 2, câu 3 trang 66 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 10. Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10. Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 10. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Xem lời giải

Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không - trang 68

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 trang

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10. Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10. Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất