CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 3 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5 Bài 3 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m,

Xem chi tiết
Bài 3 trang 68 sgk Toán 5 Bài 3 trang 68 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 5. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5 Bài 4 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 5. Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5 Bài 1 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 70 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính rồi so sánh kết quả tính:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5 Bài 1 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 70 (Chia một số tự nhiên cho một số thập phân) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5 Bài 2 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 70 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tìm x.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5 Bài 2 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 70 (Chia một số tự nhiên cho một số thập phân) SGK Toán 5. Tính nhẩm: a) 32 : 0,1; b) 168 : 0,1; c) 934 : 0,01

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5 Bài 3 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 70 (Luyện tập) SGK Toán 5. Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5 Bài 3 trang 70 Tiết 36 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 70 (Chia một số tự nhiên cho một số thập phân) SGK Toán 5. Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5 Bài 4 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 70 SGK Toán 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 71 sgk Toán 5 Bài 1 trang 71 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 71 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 71 sgk Toán 5 Bài 2 trang 71 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 71 SGK Toán 5. Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 71 sgk Toán 5 Bài 3 trang 71 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 71 SGK Toán 5. May một bộ quần áo hết 2,8m vải.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5 Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính: a) 400 + 50 + 0,07;

Xem chi tiết
Bài 1 trang 72 sgk Toán 5 Bài 1 trang 72 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5 Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 72 sgk Toán 5 Bài 2 trang 72 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tìm x: a) x nhân 1,8 = 72; b) x nhân 0,34 = 1,19 x 1,02;

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5 Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tìm số dư của phép chia

Xem chi tiết
Bài 3 trang 72 sgk Toán 5 Bài 3 trang 72 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 72 (Luyện tập) SGK Toán 5. Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5 Bài 4 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 72 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tìm x:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài