CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 1 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5 Bài 1 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 62 SGK Toán 5. Tính: a) 375,64 - 95,69 + 35,78;

Xem chi tiết
Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5 Bài 2 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 5. Tính bằng hai cách:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5 Bài 3 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 62 (Luyện tập chung trang 62) SGK Toán 5. a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 62 sgk Toán 5 Bài 3 trang 62 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 62 (Luyện tập chung trang 61, 61) SGK Toán 5. Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5 Bài 4 trang 62 Tiết 30 sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 62 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 62 sgk Toán 5 Bài 4 trang 62 sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 62 (Luyện tập chung trang 61, 62) SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5 Bài 1 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 64 (Luyện tập) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 sgk Toán 5 Bài 1 trang 64 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5 Bài 2 trang 64 Tiết 32 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 64 (Luyện tập) SGK Toán 5. Trong phép chia này, thương là 1,24 số dư là 0,12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 sgk Toán 5 Bài 2 trang 64 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 64 (Chia một số thập phân cho một số tự nhiên) SGK Toán 5. Tìm x:a) x x 3 = 8,4;b) 5 x x = 0,25.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 sgk Toán 5 Bài 3 trang 64 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 64 SGK Toán 5. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 65 sgk Toán 5 Bài 3 trang 65 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 65 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính: a) 26,5 : 25; b) 12,24 : 20.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 65 sgk Toán 5 Bài 4 trang 65 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 65 SGK Toán 5. Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 66 sgk Toán 5 Bài 1 trang 66 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 5. Tính nhẩm: a) 43,2 : 10; 0,65:10; 432,9: 100

Xem chi tiết
Bài 2 trang 66 sgk Toán 5 Bài 2 trang 66 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 5. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 66 sgk Toán 5 Bài 3 trang 66 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 66 SGK Toán 5. Một kho gạo có 537,25 tấn gạo

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5 Bài 1 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính: a) 5,9 : 2 + 13,06; b) 35,04 : 4 - 6,87;

Xem chi tiết
Bài 1 trang 68 sgk Toán 5 Bài 1 trang 68 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính: a) 12 : 5; b) 15 : 8

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5 Bài 2 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 68 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính rồi so sánh kết quả:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 68 sgk Toán 5 Bài 2 trang 68 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 5. May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài