CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 2 trang 56 sgk Toán 5 Bài 2 trang 56 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 56 sgk Toán 5 Bài 3 trang 56 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 5. Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km

Xem chi tiết
Bài 1 trang 57 sgk Toán 5 Bài 1 trang 57 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 5. Nhân nhẩm:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 57 sgk Toán 5 Bài 2 trang 57 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 57 SGK Toán 5. Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 57 sgk Toán 5 Bài 3 trang 57 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 57 SGK Toán 5. Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 58 sgk Toán 5 Bài 1 trang 58 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 5. a) Tính nhẩm, b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 sgk Toán 5 Bài 2 trang 58 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 58 sgk Toán 5 Bài 3 trang 58 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 5. Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km,

Xem chi tiết
Bài 4 trang 58 sgk Toán 5 Bài 4 trang 58 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 5. Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 x x < 7 ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 sgk Toán 5 Bài 1 trang 59 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 59 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 sgk Toán 5 Bài 2 trang 59 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 sgk Toán 5 Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 5. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 60 sgk Toán 5 Bài 1 trang 60 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 60 SGK Toán 5. a) Ví dụ: 142,57 x 0,1 = ?, b) Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 sgk Toán 5 Bài 2 trang 60 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 60 SGK Toán 5. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 sgk Toán 5 Bài 3 trang 60 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 5. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Bài 1 trang 61 sgk Toán 5 Bài 1 trang 61 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5 Bài 1 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 61 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 61 sgk Toán 5 Bài 2 trang 61 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính:a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5 Bài 2 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 61 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính nhẩm:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 61 sgk Toán 5 Bài 3 trang 61 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 5. Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài