CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 4 trang 51 sgk Toán 5 Bài 4 trang 51 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 51 SGK Toán 5. Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 52 sgk Toán 5 Bài 1 trang 52 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 52 SGK Toán 5. Tính: a) 15,32 + 41,69 + 8,44;b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 2 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 52 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 52 sgk Toán 5 Bài 2 trang 52 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 52 (Tổng nhiều số thập phân) SGK Toán 5. Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 3 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 52 (Luyện tập) SGK Toán 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 52 sgk Toán 5 Bài 3 trang 52 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 52 (Tổng nhiều số thập phân) SGK Toán 5. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 4 trang 52 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 52 SGK Toán 5. Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải

Xem chi tiết
Bài 1 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 1 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 54 (Luyện tập) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 54 sgk Toán 5 Bài 1 trang 54 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 54 (Trừa hai số thập phân) SGK Toán 5. Tính:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 2 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 54 (Luyện tập) SGK Toán 5. Tìm x: a) x + 4,32 = 8,67; b) 6,85 + x = 10,29;

Xem chi tiết
Bài 2 trang 54 sgk Toán 5 Bài 2 trang 54 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 54 (Trừ hai số thập phân) SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 3 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 54 (Luyện tập) SGK Toán 5. Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg

Xem chi tiết
Bài 3 trang 54 sgk Toán 5 Bài 3 trang 54 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 54 (Trừ hai số thập phân) SGK Toán 5. Một thùng đựng 28,75 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5 Bài 4 trang 54 (luyện tập) sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 54 SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của a - b - c và a - (b + c)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk Toán 5 Bài 1 trang 55 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 5. Tính:a) 605,26 + 217,3;b) 800,56 - 284,48;c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 sgk Toán 5 Bài 2 trang 55 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 5. Tìm x: a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8 ; b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Xem chi tiết
Bài 3 trang 55 sgk Toán 5 Bài 3 trang 55 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 55 sgk Toán 5 Bài 4 trang 55 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 5. Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 55 sgk Toán 5 Bài 5 trang 55 sgk Toán 5

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 5. Tổng của ba số bằng 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 56 sgk Toán 5 Bài 1 trang 56 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 5. Đặt tính rồi tính:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài