CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Bình chọn:
3.9 trên 288 phiếu
Câu 1 trang 7 SGK Công Nghệ 8

Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ" chung dùng trong kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 7 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 7 SGK Công Nghệ 8

Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 10 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình chiếu của một vật thể ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 10 SGK Công Nghệ 8

Có các phép chiếu nào ? mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 10 SGK Công Nghệ 8

Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ?

Xem lời giải

Thực hành bài 3 trang 13 Công Nghệ 8

Sự liên quan giữa hình chiếu và hướng chiếu, cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ cần

Xem lời giải

Câu 1 trang 18 SGK Công Nghệ 8

Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SGK Công Nghệ 8

Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Xem lời giải

Thực hành bài 7 trang 20 Công Nghệ 8

Hình chiếu của vật thể có các dạng khối tròn để đọc được và phát huy trí tưởng tượng trong không gian chúng ta cần :

Xem lời giải

Thực hành bài 5 trang 20 Công Nghệ 8

Hình chiếu của vật thể có các dạng khối và đa diện để đọc được và phát huy trí tưởng tượng trong không gian chúng ta cần :

Xem lời giải

Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình trụ được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh ,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình nón được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình cầu được tạo thành như thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác