CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bình chọn:
4 trên 170 phiếu
Câu 1 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 30 SGK Công nghệ 8

Hãy quan sát các hình 8.2a, b, c, d và cho biết hình cắt của ống lót được vẽ như thế nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 31 SGK Công nghệ 8

Vậy bản vẽ chi tiết là bản vẽ như thế nào, bao gồm những nội dung gì?

Xem chi tiết

Câu 1 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?

Xem lời giải

Thực hành bài 10 trang 33 Công Nghệ 8

Đọc Bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt cần :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 35 SGK Công nghệ 8

Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 36 SGK Công nghệ 8

Quan sát ren lỗ (h11.4) và xem các hình chiếu của ren lỗ (11.5).Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh và các mệnh để sau:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Ren dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Kể một số chi tiết có ren mà em biết ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Quy ước về ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Giải bài tập trang 37 SGK Công nghệ 8

Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở hình 11.7, hình nào vẽ đúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.1)

Xem chi tiết

Thực hành bài 12 trang 39 Công Nghệ 8

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 8

So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 8

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Xem lời giải

Thực hành bài 14 trang 44 Công Nghệ 8

Đọc bản vẽ lắp đơn giản cần thực hiện như sau :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 15 trang 47 SGK Công nghệ 8

Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở hình 11.7, hình nào vẽ đúng? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.1)

Xem chi tiết

Câu 1 trang 49 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ? Chúng thường được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất