CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

Bình chọn:
4 trên 170 phiếu
Câu 1 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ?

Xem lời giải

Thực hành bài 10 trang 33 Công Nghệ 8

Đọc Bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt cần :

Xem lời giải

Câu 1 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Ren dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Kể một số chi tiết có ren mà em biết ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 37 SGK Công Nghệ 8

Quy ước về ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Thực hành bài 12 trang 39 Công Nghệ 8

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 8

So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 8

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Xem lời giải

Thực hành bài 14 trang 44 Công Nghệ 8

Đọc bản vẽ lắp đơn giản cần thực hiện như sau :

Xem lời giải

Câu 1 trang 49 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ? Chúng thường được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 49 SGK Công Nghệ 8

Các hình biểu diễn của bản vẽ thể hiện các bộ phận nào của ngôi nhà ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 49 SGK Công Nghệ 8

Trình tự đọc bản vẽ nhà như thế nào ?

Xem lời giải

Thực hành bài 16 trang 50 Công Nghệ 8

Đọc bản vẽ nhà đơn giản cần thực hiện như sau :

Xem lời giải

Câu 1 trang 52 SGK Công Nghệ 8

Vì sao phải học vẽ kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 52 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là phép chiếu vuông góc ? Phép chiếu này dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất