CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Bình chọn:
4.3 trên 92 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 82 SGK Công nghệ 8

Em hãy nêu công dụng của các phần tử trên

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 83 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 24.2, hãy cho biết phần tử nào không phải chi tiết máy? Tại sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 84 SGK Công nghệ 8

Quan sát chiếu ròng rọc(h24.3) và cho biết các bộ phận của chúng được ghép với nhau như thế nào? (bằng cách điền vào chỗ trống(…) ở các câu sau)

Xem lời giải

Câu 1 trang 85 SGK Công Nghệ 8

Chi tiết máy là gì ? gồm những loại nào ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 85 SGK Công Nghệ 8

Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không ? Tại sao ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 58 SGK Công Nghệ 8

Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đăc điểm của từng loại mối ghép ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 85 SGK Công Nghệ 8

Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 86 SGK Công nghệ 8

Quan sát hai mối ghép trong hình 25.1 và cho biết:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 87 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 25.2 và cho biết cấu tạo của mối ghép bằng đinh tán

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 25 trang 88 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 25.3, hãy cho biết các cách làm nóng chảy vật hàn

Xem lời giải

Câu 1 trang 89 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là mối ghép cố định ? chúng gồm mấy loại ? nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 89 SGK Công Nghệ 8

Mối ghép bằng đính tán và hàn được hình thành như thế nào? Nêu ứng dụng của chúng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 89 SGK Công Nghệ 8

Tại sao người ta không dùng hàn thiếc quai vào nồi nhôm mà phải đinh tán ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 90 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 26.1 và hoàn thành các câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 91 SGK Công nghệ 8

Quan sát mối ghép bằng then và chốt ở hình 26.2 và hoàn thành các câu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 91 SGK Công Nghệ 8

Nếu cấu tạo của mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 91 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa hai mối ghép bằng then và bằng chốt ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 92 SGK Công nghệ 8

Quan sát quá trình mở ghế xếp ở hình 27.1, em hãy cho biết ghế xếp gồm mấy chi tiết và được ghép với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 93 SGK Công nghệ 8

Quan sát cấu tạo của khớp tịnh tiến ở hình 27.3 và hoàn thành các câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 95 SGK Công nghệ 8

Trong chiếc xe đạp của em, khớp nào là khớp quay?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất