Tổng kết và ôn tập Phần một

Bình chọn:
4 trên 183 phiếu
Câu 1 trang 52 SGK Công Nghệ 8

Vì sao phải học vẽ kỹ thuật ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 52 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là phép chiếu vuông góc ? Phép chiếu này dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Các khối hình học thường gặp là những khối nào ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Khối tròn xoay thường được biểu diễn bằng các hình chiếu nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình cắt ? hình cắt dùng để làm gì ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Kể tên một số loại ren thường dùng và công dụng của nó ?

Xem lời giải

Câu 9 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Ren được vẽ theo quy tắc như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 10 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Kể tên một số bản vẽ thường dùng và công dụng của chúng ?

Xem lời giải

Giải bài 1 trang 53 SGK Công nghệ 8

Cho vật thể và bản vẽ hình chiếu của nó (h2). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 1 để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 54 SGK Công nghệ 8

Cho các hình chiếu đứng 1,2,3; hình chiếu bằng 4,5,6; hình chiếu cạnh 7,8,9 và các vật thể A, B, C (h3). Hãy điền số thích hợp vào bảng 2 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu với vật thể

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 55 SGK Công nghệ 8

Đọc bản vẽ các hình chiếu (h4.a và h4.b), sau đó đánh dấu (x) vào bảng 3 và 4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với hình chiếu của chúng

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 55 SGK Công nghệ 8

Hãy vẽ hình cắt (ở các vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu bằng của các chi tiết A, B, C(h5) theo kích thước đã cho

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 55 SGK Công nghệ 8

Đọc lại các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà trong sgk

Xem chi tiết