Bài 29 . Truyền chuyển động

Bình chọn:
4.2 trên 144 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 98 SGK Công nghệ 8

Trong chiếc xe đạp của em, khớp nào là khớp quay?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 99 SGK Công nghệ 8

Trong chiếc xe đạp của em, khớp nào là khớp quay?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 100 SGK Công nghệ 8

Từ hệ thức trên có nhật xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng? Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 101 SGK Công nghệ 8

Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp được với xích cần đảm bảo những yếu tố gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng .Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ?

Xem lời giải