CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bình chọn:
4 trên 93 phiếu
Trả lời câu hỏi bài 18 trang 60 SGK Công nghệ 8

Qua quan sát chiếc xe đạp, em hãy nêu tên những chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 18 trang 61 SGK Công nghệ 8

Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây thường được làm bằng vật liệu gì?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 18 trang 62 SGK Công nghệ 8

Em hãy cho biết những dụng cụ sau đây được làm bằng chất dẻo gì?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 18 trang 63 SGK Công nghệ 8

Em có nhận xét gì về tính dẫn điện, dẫn nhiệt của thép, đồng và nhôm

Xem chi tiết

Câu 1 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí ? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại ,giữa kim loại đen và kim loại màu ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi ứng dụng của chúng ?

Xem lời giải

Thực hành bài 19 trang 64 SGK Công Nghệ 8

Để nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí và các phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khi cần :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 20 trang 67 SGK Công nghệ 8

Em hãy cho biết để đo các kích thước lớn, người ta dùng dụng cụ đo là gì?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 20 trang 68 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình vẽ 20.2, em hãy nêu cấu tạo của thước cặp

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 20 trang 69 SGK Công nghệ 8

Hình 20.4 giới thiệu một số dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt thông thường

Xem lời giải

Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? công dụng của chúng ? nếu cấu tạo của thước cặp ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo ,lắp và kẹp chặt ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Nêu công dụng của các dụng cụ gia công ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 21 trang 70 SGK Công nghệ 8

Em có nhận xét gì về lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại? Giải thích sự khác nhau giữa 2 lưỡi cưa

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 21 trang 71 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 21.1b, hãy mô tả cách chọn chiều cao của êtô

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 21 trang 72 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 21.4, em hãy mô tả cách cầm đục và cầm búa

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài 22 trang 75 SGK Công nghệ 8

Em hãy cho biết trong quá trình dũa mà không giữ được thăng bằng thì bề mặt vật dũa sẽ như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 73 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu tư thế đứng và thao tác cơ bản khi cưa kim loại ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 73 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu kỹ thuật cơ bản khi đục kim loại ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất