Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bình chọn:
4 trên 217 phiếu
Trả lời câu hỏi bài 4 trang 15 SGK Công nghệ 8

Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 16 SGK Công nghệ 8

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.1:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 4 trang 17 SGK Công nghệ 8

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2:

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi bài 4 trang 18 SGK Công nghệ 8

Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h4.7),sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.3:

Xem chi tiết

Câu 1 trang 18 SGK Công Nghệ 8

Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SGK Công Nghệ 8

Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Xem lời giải

Giải bài tập trang 19 SGK Công nghệ 8

Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2 và 3 của các vật thể (h4.8):

Xem chi tiết