CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Bình chọn:
4 trên 132 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 36 trang 128 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 36.1 em hãy nêu tên các phần tử dẫn điện

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 36 trang 129 SGK Công nghệ 8

Phần tử cách điện có công dụng gì? Em hãy nêu tên một vài phần tử cách điện trong đồ dùng gia đình

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 36 trang 130 SGK Công nghệ 8

Em hãy điền vào chỗ trống (…) trong bảng 36.1 đặc tính và các phần tử của thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 1 trang 130 SGK Công Nghệ 8

Hãy kể tên những bộ phân làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng điện mà em biết ? Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 130 SGK Công Nghệ 8

Hãy kể tên những bộ phân làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng điện mà em biết ? Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 130 SGK Công Nghệ 8

Vì sao thép kỹ thuật điện được dùng để chế tạo các lõi dẫn từ của các thiết bị điện ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 131 SGK Công nghệ 8

Em hãy nêu tên và các công dụng của các đồ dùng điện gia đình trên hình 37.1

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 132 SGK Công nghệ 8

Dựa vào cách phân loại, em hãy ghi tên các đồ dùng điện gia đình trong hình 37.1 vào các nhóm trong bảng 37.1

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 133 SGK Công nghệ 8

Trên bóng đèn có ghi 220V, 60W, em hãy giải thích các số liệu đó

Xem lời giải

Câu 1 trang 133 SGK Công Nghệ 8

Vì sao người ta xếp đèn điện vào nhóm điện-quang; bàn là điện, nồi cơm điện thuộc vào nhóm điện- nhiệt; quạt điện ,máy bơm nước thuộc nhóm điện cơ ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 133 SGK Công Nghệ 8

Các đại lượng định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ? ý nghĩa của chúng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 133 SGK Công Nghệ 8

Để tránh hư hỏng do điện gây ra, khi sử dụng đồ dùng điện phải chú ý gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 38 trang 135 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 38.2, hãy tìm hiểu cấu tạo của đèn sợi đốt và điền tên của các bộ phận chính của đèn vào chỗ trống (…) ở các câu sau

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 38 trang 136 SGK Công nghệ 8

Em hãy phát biểu tác dụng phát quang của dòng điện

Xem lời giải

Câu 1 trang 137 SGK Công Nghệ 8

Sợi đốt làm bằng chất gì ? Vì sao sợi đốt là phần tử rất quan trọng của điện ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 137 SGK Công Nghệ 8

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 137 SGK Công Nghệ 8

Nêu các đặc điểm của đèn sợi đốt ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 39 trang 137 SGK Công nghệ 8

Lớp bột huỳnh quang có tác dụng gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 39 trang 139 SGK Công nghệ 8

Dựa vào các đặc điểm của mỗi loại đèn, em hãy chọn cụm từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống (…) trống trong bảng 39.1

Xem lời giải

Câu 1 trang 139 SGK Công Nghệ 8

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất