Thực hành bài 49 trang 167 SGK Công Nghệ 8


Nêu cách tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình.

Đề bài

Báo cáo thực hành bài 49 trang 167 SGK Công Nghệ 8

Lời giải chi tiết

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày... tháng... năm...

TT

Tên đồ dùng điện

Công suất điện P(W)

Số lượng

Thời gian sử dụng trong ngày t (h)

Tiêu thụ điện năng trong ngày A (Wh)

1

Đèn sợi đốt

60

2

2

240

2

Đèn ống huỳnh quang và chấn lưu

45

8

4

1440

3

Quạt bàn

65

4

2

520

4

Quạt trần

80

2

2

320

5

Tủ lạnh

120

1

24

2880

6

Ti vi

70

1

4

280

7

Bếp điện

1000

1

1

1000

8

Nồi cơm điện

630

1

1

630

9

Bơm nước

250

1

0,5

125

10

Rađio catxet

50

1

1

50

2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày: 

A1 = 240 + 1440 + 520 + 320 + 2880 + 280 + 1000 + 630 + 125 + 50 = 7485 (Wh)

3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng

Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) là:

A = A1 x 30 = 224550 Wh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí