Thực hành bài 19 trang 64 SGK Công Nghệ 8


Để nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí và các phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khi cần :

I. CHUẨN BỊ

Vật liệu : 1 đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép, 1 thanh nhựa có đường kính 4mm, gang, thép, hợp kim đồng, cao su, cất dẻo.

Dụng cụ : 1 chiếc búa nguội nhỏ, 1 chiếc đe nhỏ, 1 chiếc dũa nhỏ,

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại

a, Quan sát bên ngoài các mẫu vật liệu để nhận biết vật liệu kim loại và phi kim loại

- Quan sát màu sắc các mẫu

- Quan sát mặt gãy.

- ước lượng khối lượng. 

b, So sánh tính cứng và tính dẻo

2. So sánh vật liệu kim loại đen và kim loại màu 

a, Phân biệt kim loại đen và kim loại màu bằng quan sát bên ngoài các mẫu. 

 - Quan sát màu sắc các mẫu

- Quan sát mặt gãy.

- ước lượng khối lượng.

b, So sánh tính cứng, tính dẻo 

c, So sánh khả năng biến dạng

3. So sánh vật liệu gang và thép

a, Quan sát màu sắc và mặt gãy của gang và thép

b, So sánh tính chất của vật liệu

- So sánh tính cứng và tính dẻo

- So sánh tính giòn

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. So sánh tính cứng, tính dẻo, khối lượng, màu sắc của thép và nhựa

Chú ý: Sử dụng các kí hiệu lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) để so sánh

Tính chất

Thép

Nhựa

Tính cứng

Tính dẻo

Khối lượng

Màu sắc

2. So sánh tính cứng, tính dẻo và khả năng biến dạng của thép, đồng, nhôm

Sử dụng 1, 2, 3, theo thứ tự giảm dần của tính dẻo, tính cứng và khả năng biến dạng

Tính chất

Kim loại đen

Kim loại màu

Thép

Đồng

Nhôm

Tính cứng

1

2

3

Tính dẻo

3

1

2

Khả năng biến dạng

3

2

1

3. So sánh màu sắc, tính cứng, tính dẻo, tính giòn của gang và thép

Sử dụng các chữ số 1, 2 theo thứ tự giảm dần của các tính chất

Tính chất

Gang

Thép

Màu sắc

2

1

Tính cứng

2

1

Tính dẻo

2

1

Tính giòn

1

2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí