Bài 30. Biến đổi chuyển động

Bình chọn:
4.3 trên 137 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 102 SGK Công nghệ 8

Quan sát chiếc máy khâu đạp chân ở hình 30.1 và hoàn thành các câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 103 SGK Công nghệ 8

Em hãy quan sát hình 30.2 và cho biết:Khi tay quay 1 quay đều, con trượt 3 sẽ chuyển động như thế nào? Khi nào con trượt 3 đổi hướng chuyển động?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 104 SGK Công nghệ 8

Quan sát hình 30.3b và cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của đai ốc thành chuyển động quay của vít được không? Cơ cấu này thường được dùng trong những máy và thiết bị nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 105 SGK Công nghệ 8

Em hãy cho biết khi tay quay 1 quay một vòng thì thanh lắc 3 sẽ chuyển động như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Nêu cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay- con trượt ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Nêu những điểm giống và khác nhau của cơ cấu tay quay-con trượt .Bánh răng -thanh răng ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Trình bày cấu tạo ,nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - thanh lắc ?

Xem lời giải

Câu 4 trang 105 SGK Công Nghệ 8

Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng gia đình ?

Xem lời giải