Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 8


Em hãy xem 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ý nghĩa gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy xem 1.1 và cho biết các hình a, b, c và d có ý nghĩa gì?

Lời giải chi tiết:

Qua 4 hình trên thấy được phương thức giao tiếp của con người rất đa dạng:

      + Hình a: Phương thức truyền đạt tiếng nói

      + Hình b: Phương thức truyền đạt chữ viết

      + Hình c: Phương thức truyền đạt cử chỉ

      + Hình d: Phương thức truyền đạt hình vẽ

Câu 2

Vậy những sản phẩm đó được làm ra như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Muốn làm ra sản phẩm trước hết :

      + Phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm

      + Nêu đầy đủ các thông tin cần thiết nhưng kích thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu.

Các nội dung này được trình bày theo quay tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật . Sau đó căn cứ vào bản vẽ để tiến hành làm ra sản phẩm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí