Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ nhận biết, thông hiểu 40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton mức độ nhận biết, thông hiểu 40 bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết 30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ nhận biết, thông hiểu 40 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng 40 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ thông hiểu 30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ vận dụng, vận dụng cao 20 bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm quy tắc đếm mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng cao 30 bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm xác suất của biến cố mức độ vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ vận dụng, vận dụng cao 30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài